KISK: Katedra informačních studií a knihovnictví, FF MU

Proč volím KISK ?

Jak výstižně napsal Josef Čapek „Člověk se rodí jen jednou, aby se pak ještě rodil zvolna, dobývaje sebe sama klikatě i v prudkých nárazech, pokud mu zbývají čerstvé a nenasycená smysly a duše potřebná k růstu.“

Abstract

Diploma thesis: Case study of IoT implementation in the Smart City concept: Zalejme.cz Although I do not yet have a…

Science Visualization

Design of Visual Instruction of Scaning Electrone Microscope (SEM) I tried to design a infographic poster for a lab in…

A Review

David Mitchie. The Dalai Lama’s Cat. My little bodhicatva, he will sometimes call me, play on bodhisattva, a Sanskrit term…

Formal and informal email

Letter of Application Dear Mr. Smith, I am writting to express my interest in the UX Designer assistant position that…

PLAKÁT

Výchozí Moodboard téměř v původní workshopové verzi, jen s výměnou kachliček. Výsledný Plakát poněkud změnil svůj význam, jelikož vymyslet něco…

Dualismus

ISKM07: Literatura, kultura a humanitní vědy: Digitální kolekce Teresa Bilanová, Monika Teichmanová, Hana Malinová, Zuzana Hlisnikovská Tato kolekce je určena…

Workshop: Vizuální bádání

Mood board byl ústředním tématem perfektního workshopu. Využila jsem této možnosti, abych se trošku zamyslela nad podobou naší hypotetické budoucí…

Neviditelný kontext

VÁCLAV HÁJEK: SLABIKÁŘ VIZUÁLNÍ KULTURY „Ve Slabikáři vizuální kultury budeme pomyslnými žáky v první třídě, kde se pokusíme naučit se dívat takovým nesamozřejmým…

Vizualizace dat

HODNOCENÍ VIZUALIZACE Velryba v moři, to byla má prvnotní asociace. 🙂 U velryby by to ale samozřejmě skončit nemělo, takže…